Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2018

ffabia
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamdreamer iamdreamer

April 02 2015

ffabia
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać (nie tylko w Walentynki) jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
— 8ipol.com

April 01 2015

ffabia
9912 6c87 500
Love, Rosie (2014)
Reposted fromLOLALO LOLALO viaiamdreamer iamdreamer
Niedziele są na tęsknoty.
W niedzielach jest coś takiego, że mam ochotę urwać sobie głowę.
Reposted fromdeviate deviate viasentymenty sentymenty

July 31 2014

ffabia
  
Reposted fromfandoms fandoms viateen-wolf teen-wolf
ffabia
   
What if the third key is someone who isn’t dead…  but will be.
Reposted fromfandoms fandoms viateen-wolf teen-wolf
ffabia
   
Reposted fromfandoms fandoms
ffabia
 
Reposted fromfandoms fandoms
ffabia
Reposted fromfandoms fandoms
ffabia
  
Reposted fromfandoms fandoms

June 08 2014

ffabia
  Serce przestaje boleć, jak je zająć kimś innym albo książki czytać.
— Janusz Leon Wiśniewski - Grand
Reposted fromIriss Iriss viaiamdreamer iamdreamer
ffabia
Nigdy nie byłam z tych, które są tak NAPRAWDĘ. Niby ważna, a zawsze gdzieś z boku, na bocznym planie. Skora do pomocy, otwarta i szczera. Warta zaufania, przegadanych nocy i morza alkoholu. Ale nigdy najważniejsza. Potrafiąca doradzić w miłości, lecz tak jakby nie zasługująca na nią. Idealna przyjaciółka, kochanka, nigdy partnerka...
 - wkurzające, ale jakże prawdziwe    CrazyAnt"s soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaiamdreamer iamdreamer
ffabia
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Reposted fromyourtitle yourtitle viaiamdreamer iamdreamer

June 02 2014

ffabia
1230 cf43

       
                              BONJOUR PARIS, POUR 110 JOURS! 


May 31 2014

ffabia
7543 b154

May 28 2014

ffabia
Gdybym wówczas nieco się zastanowił, pojął bym dość szybko, że moje zauroczenie Klarą było zarazem źródłem moich katuszy. Być może dlatego coraz bardziej ją uwielbiałem, właśnie z powodu tego wiecznego zaślepienia, które zmusza nas do uganiania się za kimś, kto sprawia nam ból.
— Carlos Ruiz Zafón "Cień wiatru"
Reposted fromxalchemic xalchemic

May 21 2014

ffabia
- Wierzę, że nic nie dzieje się przez przypadek, wiesz? We wszystkim zawarty jest tajemny zamysł, którego nie pojmujemy. (...) Wszystko stanowi część czegoś, czego nie możemy pojąć, ale co nami włada.
— Carlos Ruiz Zafón "Cień wiatru"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiamdreamer iamdreamer
ffabia
9242 4b83

May 19 2014

ffabia
5196 3b13
Reposted bystarofhaven starofhaven

May 10 2014

ffabia
Naprawdę odważnym jest się tylko wtedy, gdy się wie jeszcze przed walką, że się dostanie cięgi, ale mimo to przystępuje się do tej walki tak czy inaczej i doprowadza się ją do końca bez względu na przeszkody. Zwycięża się wtedy rzadko, ale przecież czasami się zwycięża.
— Nelle Harper Lee - Zabić drozda
Reposted fromsaphirka saphirka viasentymenty sentymenty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl